Arbeidsglede eller nok en kjip arbeidsdag?

Posted on februar 11, 2013 av

0For noen år siden ble jeg kjent med Pike Place Fish Market i Seattle. De som jobber der er supermotiverte, har det gøy, ler masse, selger masse, har fornøyde kunder som kommer igjen og igjen, lite fravær og lav turnover. Med andre ord: Der har de det helt topp på jobb og opplever STOR arbeidsglede! Hvordan er det mulig? Et fiskemarked lukter vondt, er surt og kaldt (året rundt), er en grisete arbeidsplass, ensformig med få utfordringer (hvis du ser bort i fra fileteringen da). Likevel så opplever de som jobber der STOR arbeidsglede. Faktisk så stor at de selger arbeidsgledeoppskriften/formelen til andre bedrifter som ønsker å få mer arbeidsglede på sin arbeidsplass. Fiskemarkedet har også blitt en turistattraksjon. Noen påstår at de går dit for å bli oppmuntret (smittet) av arbeidsgleden. Så her får du mer enn bare fisk.

Dette er bare et eksempel på at det er ikke bare arbeidsplassen og arbeidsoppgavene som avgjør arbeidsgleden på jobben. Det er også mye hvordan DU ønsker å ha det på din arbeidsplass! Du kan faktisk velge om du vil oppleve arbeidsglede eller nok en kjip arbeidsdag. En av de fire jobbreglene til Pike Place er: Choose your attitude! Har du valgt din innstilling? Er du villig til å endre din innstilling?

I de senere år har man sett en stadig voksende trend mot positiv psykologi, også innenfor forskningen på arbeidsmiljø, stress og helse. Positiv psykologi retter blikket mot menneskets styrke og optimale fungering i stedet for mot svakheter og dårlig fungering. Å fokusere på arbeidsglede er derfor helt i tråd med det dagens ansatte og ledere trenger. Det du fokuserer på, får du mer av! Dessuten er arbeidsglede meget smittsomt.

Arbeidsglede reduserer sykefravær

Isteden for å se på fraværsgrunner må vi se på nærværsgrunner. Hvis nærværsgrunnene er sterke så vil man gå på jobben med vond rygg. Den er jo vond uansett! Nærværsgrunner kan flytte grensene for hvordan man definerer syk eller frisk. Arbeidsglede er den viktigste nærværsgrunnen. De ledere som legger til rette for at denne gleden kan vokse og utfolde seg på arbeidsplassen er fremtidens ledere. Arbeidsgleden kommer innenfra. Den øker din indre motivasjon. Lederen kan ikke skape denne motivasjonen, men han kan skape situasjoner hvor slik glede får vokse frem og utfolde seg på arbeidsplassen.

Arbeidsglede har blitt definert som det motsatte av utbrenthet og er en positiv, tilfredsstillende, arbeidsrelatert tilstand som består av vitalitet, entusiasme og evne til fordypelse. Arbeidsglede er en opplevelse som kommer innenfra og den er som en kraftkilde i hverdagen. Den oppstår i trekantforholdet mellom leder, medarbeider og arbeidet. Arbeidsglede fungerer som en buffer mot uhelse.

Arbeidsglede som konkurransefortrinn

Å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere og skape situasjoner hvor disse er seg selv på sitt beste hver dag er den mest avgjørende konkurransefaktoren i alle virksomheter.

Medarbeidere som gjennom arbeidet får kontakt med sine personlige kvaliteter vil oppleve at de er gode. Dersom en slik kontakt med egne kvaliteter ikke er til stede blir man i beste fall middelmådig. Til tross for alt man kan, vil og vet. Det er den virksomheten som er den mest attraktive arbeidsplassen for dyktige folk som vil lykkes i det lange løp. Attraktive arbeidsplasser frigjør folks energi!

Her er de 10 viktigste tingene du bør vite om arbeidsglede:

  1. Undersøkelser viser, at virksomheter med glade ansatte klarer seg opp til dobbelt så godt på bunnlinjen.
  2. Arbeidsglede er en av de tre viktigste kilder til livsglede.
  3. Arbeidsglede er den beste kur mot stress. Stress kommer ikke nødvendigvis av å arbeide for mye, men av å ha det dårlig mens du arbeider.
  4. Mer arbeidsglede kan redusere sykefravær og personaleomsetning dramatisk.
  5. De tre største kildene til manglende arbeidsglede er stress, krangling og mangel på ros og annerkjennelse.
  6. Din arbeidsglede er ditt ansvar. Ikke sjefens, ikke kollegaenes og ikke samfunnets. Ditt.
  7. Sjefen og virksomheten har et ansvar for at skape rammer som gjør det enklere å være glad.
  8. Arbeidsglede kommer ikke av virksomhetens politikk, strategier, planer eller hierarkier. Arbeidsglede kommer av de ting som du og jeg gjør her og nå.
  9. Arbeidsglede kommer heller ikke av lønn, bonus og frynsegoder. Det kommer av to ting: Resultater – dvs. å gjøre et godt stykke arbeid som man kan være stolt av og Relasjoner – å ha det godt med de menneskene man arbeider sammen med.
  10. Arbeidsglede kommer ikke av seg selv og det krever en langsiktet, fokusert innsats fra både ledelse og medarbeidere.

(http://arbejdsglaedenu.dk/hvorfor-arbejdsglaede/)

Glade medarbeidere er mer innovative, effektive, lojale og motiverte!

Foredraget Arbeidsglede – din nøkkel til suksess! gir deg «Den magiske formelen for arbeidsglede». Den vil gi deg en oppskrift for hva du kan gjøre for å oppleve mer arbeidsglede – hver dag!

Ta kontakt med meg og arbeidsgleden vil kunne bli smittsom på din arbeidsplass også!

Husk: Du er din egen lykkes smed!

happy-team

Posted in: Arbeidsglede