«Culture eats strategy for breakfast!» Om kulturens krefter

Posted on september 5, 2012 av

0«Culture eats strategy for breakfast» er visstnok Jonas Gahr Støres favorittsitat, og spør du meg forstår jeg ham godt, og legger gjerne til lunsj, middag og kvelds også.

Kulturen gjenspeiler nemlig holdningene bedriftens ansatte besitter. Mot en destruktiv organisasjonskultur kommer gode strategier og fine systemer til kort. Det som skal til for å rette det handler om tre faktorer: mennesker, mennesker og mennesker.

 

Den menneskelige faktoren

Det er her det ofte ikke investeres nok tid eller ressurser. Det er den menneskelige faktoren det må fokuseres på. Ofte skjer det lite før det er så ille at ledelsen føler seg helt hjelpeløse – da settes det gjerne i gang en rekke ulike tiltak. Som for eksempel omorganiseringer, utskiftninger og sanksjoner (og andre mer eller mindre fantasifulle tiltak). Kanskje gjennomføres tilogmed en medarbeiderundersøkelse for å se hvordan det er med trivselen på jobben?

Vi er alle mennesker og vi er ”skrudd sammen” likt på enkelte områder. Vi liker det kjente og kjære. Vi liker at ting er forutsigbart. Dessuten liker voksne mennesker å bestemme over egen hverdag. Mange liker ikke det ukjente og blir usikre av å måtte tenke nytt og annerledes. «Kanskje en omorganisering eller ny teknologi vil medføre at jeg mister jobben min?» «Kanskje det jeg gjør ikke er godt nok?» Det er ikke store endringer som skal til før vi kjenner det stikker litt, hva skjer, hva med meg og mine arbeidsoppgaver nå?

God bedriftskultur = økt lønnsomhet

Hvis mennesker opplever en god bedriftskultur vil de være mer robuste og tåle endringer bedre. Kulturen kan da fungere som en ”buffer” også kalt sosialt forsvarsverk mot angst. Det er kjent at de som trives på jobben produserer mer, er mindre syke, mer lojale og engasjerte, tar ansvar og får arbeidet gjort! En sterk og hensiktsmessig bedriftskultur vil skape trivsel og gi trygghet selv ved endringer. Dessuten er en slik kultur preget av en god kommunikasjon og informasjonsflyt.

Det er også kjent at voksne mennesker liker positive tilbakemeldinger, å bli involvert, å ha medbestemmelse.

Kulturens Kraft er STERK, vær bevisst på at den jobber for deg og ikke mot deg.

Gjennom kurset «Kulturens Kraft»  får du bedre innsikt i hvordan kulturens krefter virker inn på nær sagt alle prosessene i organsiasjonen, og hva du kan gjøre for å påvirke den. Les mer om kurset «KULTURENS KRAFT» her: (pdf) kompetansehjelpen_kursbeskrivelse_kulturenskraft

Les gjerne også Kathrine Aspaas sin artikkel som sto i Aftenposten 26.august: Den nye matematikken. (God lesning!) http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Den-nye-matematikken-6974566.html