Konflikter gir vekst og utvikling

Posted on juni 27, 2012 av

0Fra konflikt til samarbid

Konflikt er en situasjon der enkeltpersoner eller grupper føler seg forhindret eller frustrert av en annen part. Konflikt er en følelsesmessig opplevelse, knyttet til nærhet og samhandling.

Å bli hindret eller frustrert går som regel bra. Vi «vokser» oftest av motstand og kommer oss videre. Hvis vi aldri møter motstand på jobb vil vi ofte stagnere, mangle kreativitet og utvikling. Dessuten vil det også kunne medføre store farer – for ingen gidder å si ifra om det som ikke er bra i bedriften.

Hvis man er sterkt uenige om noe man skal samhandle om – så kan det føre til en konflikt. Andre ganger kan dårlig kommunikasjon være årsaken til en konflikt. Veldig ofte skyldes konflikter dårlig kommunikasjon og misforståelser.

Det finnes flere typer konflikter. Det er interessekonflikter, verdikonflikter, samarbeidskonflikter og personkonflikter.

Konflikter kan sjelden løses ved et enkelt håndgrep. Men å forstå prosesser bak en konflikt og hvordan en konflikt kan håndteres vil være til god hjelp i dette arbeidet. Dessuten vil kunnskap om hvordan konflikter unngås være nyttig.

Les mer: Kursbeskrivelse_Fra konflikt til samarbeid (PDF)

Samarbeid