Nøkkelen til din suksess

Posted on april 19, 2012 av

0Menneskene er din viktigste ressurs

Den som ikke er informert kan ikke ta ansvar – den som er informert kan ikke la være! (Janne Carlsson, tidl. SAS sjef)

Her er nøkkelen til suksess!

Dine medarbeidere er din viktigste ressurs. For at de skal bli dyktige, selvstendige, motiverte, ansvarlige, produktive og bedriftens «ansikt utad» – må de informeres og bevisstgjøres om hva som forventes og om målene – egentlig om ALT. Dette er en del av mellommenneskelige systemer og prosesser som styrer hvorvidt mennesker kan samarbeide godt og skape resultater. Fokus på de menneskelige drivkreftene er en viktig nøkkel til suksess.

En av parametrene vi kan styre etter er verdier. Hvilke verdier vi har er avgjørende for hvordan vi agerer overfor andre mennesker. På samme måte er en bedrift eller organisasjons felles verdier avgjørede for om bedriften kan nå de målene de setter seg.

Posted in: Etikk