Coach Norge

Posted on april 18, 2012 av

0Nå er medlemsforeningen som virkelig verdsetter Respekt, Lidenskap og Samspill kommet!

 

Coach Norge er en ny medlemsforening for coacher, utdanningsinstitusjoner og andre personer som jobber med å utvikle enkeltmennesker eller grupper med mennesker. Vi har særskilt fokus på mangfold, samarbeid og helsegevinster. Vi leverer tjenester både til privatmarkedet, offentlig sektor og næringslivet.

Link til Coach Norges nettsider er her.